Make your own free website on Tripod.com
 

 

 

 

 

 
 

 

Av Hayvanlari

 

*Memeliler

*Kuşlar

BILDIRCIN

Çayır,tarla,bozkır ve özellikle gündöndü,buğday tarlalarında görülür. Çokhızlı yürüyen bu hayvanlar uçmaktan ziyade yürümeyi tercih eder havalandığı zaman gürültülü ve alçaktan gider. Göç mevsimlerinde görülen bu hayvanlar Trakyada yıl boyu görülür.

Not: 16/08/00 - 31/01/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 12 adet'e kadar avlanılabilir.

ÜVEYİK

Genellikle 2li, 3lü gibi küçük guruplar halinde  korularda ve meyve bahçelerinde görülürler, kumruya benzer kumrudan kuyruğundaki ve boynundaki beyaz halkalardan ayırt edilir. Ağaçlara yuvalanırlar.

Not: 16/08/00 - 31/01/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 8 adet'e kadar avlanılabilir.

TAHTALI

Güvercinler arasında enbüyük olanıdır, ormanlık ağaçlık yerlerde yaşar tohumlarla beslanir.

Not: 16/08/00 - 31/01/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 8 adet'e kadar avlanılabilir.

BAĞIRTLAK

Bozkır ve onun gibi kuru arazilerde yaşar sürü halinde gezerler kanadının altındaki beyaz tüylerden ve sivri kısa kuruğundan tanınır Anadoluda yılboyu görülür.

Not: 16/08/00 - 31/01/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 8 adet'e kadar avlanılabilir.

KEKLİK

Aşırı avlanma yüzünden sayıları azalan bu hayvanlar küçük meyvelerle ve tohumlarla beslenir. Otluk kayalık gibi açık arazilerde bulunur.

Not: 14/10/00 - 31/12/00 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 2 adet'e kadar avlanılabilir.

KAYA GÜVERCİNİ

Kuyruk sokumundaki beyaz leke ile normal güvercinden ayırt edilir, kayalık yamaçlarda ve dağlık bölgelerde  bulunur, kaya oyuklarında yuvalanır.

Not: 16/08/00 - 31/01/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 8 adet'e kadar avlanılabilir.

MEZGELDEK

Açıklık alanlarda ve tarlalarda yaşar bu hayvanları yıl boyunca Trakyada bulabilirsiniz. Batı Anadolu'da ise sadece göç zamanında görülür.

Not: 2000-2001 av sezonunda avlanması yasaktır. Avlanma cezası: 500.000.000.

TURNA

Sulak alanlarda ve bataklıklarda yaşar tohum ile beslenir. Orta Anadoluda bataklıklarda ürer göç mevsimlerinde V şeklinde toplanarak göç ederler.

Not: 2000-2001 av sezonunda avlanması yasaktır.                                      Avlanma cezası: 300.000.000

TOY

Uçan kuşların en irisidir erkeklerinde beyaz bıyık vardır ve dişilerinden çokdaha büyüktürler, Yılboyunca tarlalarda ve açık arazilerde rastlamanız mümkündür. Erkekleri yaklaşık 15 kg gelir.

Not: 2000-2001 av sezonunda avlanması yasaktır.                                                  Avlanma cezası: 500.000.000

ALAKARGA

Bütün yıl orman koru ve benzeri ağaçlık alanlarda yaşar yerdeyken dev bir serçe gibi zıplayarak yürür.

KIZ KUŞU

Bataklık,çayır ve sulak arazilerde bulunur. Sonbaharda kalabalık sürüler oluşturur. yurdumuzun her yerinde yıl boyunca görülür.

Not: 14/10/00 - 18/02/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 8 adet'e kadar avlanılabilir.

KARA TAVUK

Erkek kara tavuk simsiyah tüyleri ve sarı gagası ile kesinlikle başka türlerle karıştırılmaz. Yavruları kısa zamanda büyür ve topraktan solucan avlamaya başlar.

Not: 14/10/00 - 18/02/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 8 adet'e kadar avlanılabilir.

SIĞIRCIK

Çoğunlukla insanlara yakın yerlerde yaşar yurdun hemen her yerinde görülür. Çok iyi taklitçidir kışın büyük guruplar oluşturarak korularda ve sazlıklarda geceler. 

Not: 2000-2001 av sezonunda avlanması yasaktır.                                                   Avlanma cezası: 50.000.000

ÇULLUK

Nemli ormanlarda özellikle dibi çamur olan açıklık alanlarda bulunur. Su çulluğuna göre daha ağır ve uçuşu daha yavaştır. Havalandığı zaman 100-200 m  ileriye konar.

Not: 14/10/00 - 18/02/01 tarihleri arasında avlanır.  Ruhsatlı kişi başına bir av gününde 3 adet'e kadar avlanılabilir.

BOĞMAKLI TOYGAR

Göğüsündeki siyahlık ve kıanadındaki beyaz çizgiler ile diğer toygar ve tarla kuşlarından ayrılır. Yuvasını yerde yapar,kurak yerlerde tarlalarda bozkırlarda bulunur.

Not: 2000-2001 av sezonunda avlanması yasaktır.                                                   Avlanma cezası: 50.000.000

TEPELİ TOYGAR

Tepesindeki uzun tüyleriyle tarla kuşundan ayırılır. İnsana yakın yerlerde,ekili arazide,bozkırda yaşar.

Not: 2000-2001 av sezonunda avlanması yasaktır.                                                   Avlanma cezası: 50.000.000

SARIASMA

Dişisinin yeşilimsi bir rengi vardır,erkeğin flüte benzer bir ötüşü vardır. Ağaçlık alanlarda bulunur ağaçların arasına çok iyi saklandığından kolay kolay görülmez.

 ARI KUŞU

Bazı yörelerde yağmur kuşu'da denen bu hayvan ismini arılarla ve böceklerle beslenmesinden alır. Tellerde ve direklerde tünemiş olarak görülebilir. Açıklık yerlerde bulunur toprak oyuklarında yuvalanır,kışı güney ülkelerinde geçirir.

Not: 2000-2001 av sezonunda avlanması yasaktır.                                                   Avlanma cezası: 50.000.000

 

*Su Kuşları

 

tyolak@hotmail.com

eXoDuS 2001 Copyright © 2001

WwW.eXoDuS2001.cJb.NeT

 
 
 

Tabancalar

MP5-Uzi-VS

Otomatik 
     Silahlar

Agir Silahlar

Son Teknoloji   
       silahlar

Hava Tüfekleri

Hava Tabancalari

Av tüfekleri

Kurusıkı Tabancalar

Silah Bakimi

Av Fisekleri

Av Yemekleri

Av Hayvanlari

Av Yayin 
     Organları

Av Bayileri
     (KKTC için)

   

      Anasayfa